Започналата преди две години сага с искането за обявяване на несъстоятелност на „Прециз интер алуминиум“ АД и „Пи ал“ АД стартира наново. С решение от 16 февруари Окръжният съд в Русе възобнови съдебното производство по молба на Райфайзенбанк. Наред с нея като кредитори на двете дружества са наредени НАП, „Прециз интер 97“ ООД, Първа инвестиционна банка, „Прециз интер холдинг“ АД и Банка ДСК.      
Делото всъщност бе спряно преди около година. Причината - не бяха внесени парични суми за нормалното протичане и обезпечаване на процеса. След като обаче са налице 6000 лева по сметката на синдика, то бе възобновено. Решението за това може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.
Справки по делото показват, че дружеството е получило 1 500 000 евро револвиращ кредит от Райфайзенбанк през 2007 година, който изцяло е усвоило, но не е погасявало редовно. Затова банката претендира да й се изплатят над 4 милиона и 200 хиляди лева. 
Неплатежоспособността на регистрираната в Приморско „Пи ал“ АД, която всъщност наследи ивановската „Прециз интер алуминиум“ АД, бе обявена от Окръжния съд през октомври 2013 година. А за начална дата на свръхзадлъжнялостта бе посочена 28 февруари 2010 година. Няколко седмица по-късно бяха прекратени правомощията на Съвета на директорите на дружеството, което бе оставено в ръцете на наследниците на покойния бизнесмен Гено Генов. Като представител на „Пи ал“ в Търговския регистър е вписан Илия Вълчев, който заедно с Генчо Димитров и Венцислав Ников влизат в Съвета на директорите.