Три трудови злополуки са регистрирани от началото на годината, като две от тях са още в първия работен ден на януари. Това каза на пресконференция вчера главният инспектор в Инспекцията по труда-Русе Светлана Лазарова. Едната злополука е в машиностроително предприятие, а пострадалият служител е със счупен крак. При последваща проверка е установено, че не е бил обучен и няма правоспособност за работа с техниката. При втората злополука на 5 януари в клон на банка заради хлъзгав под след почистване служителка се е подхлъзнала и си е счупила таза. Установено е, че в случая не са взети мерки за обезопасяване на опасния участък. При злополука миналата седмица работник падна от вишката при подмяната на контактната тролейбусна мрежа и в резултат е с фрактура на черепа.
През 2014 г. в 79 предприятия е имало забавяне на изплащанията, като след проверка и предписания са изплатени 3 млн. и 300 хил. лв. В тази връзка през миналата година са съставени 19 акта, като минималната сума на акт е 1500 лв. Към момента за 14 предприятия е установено забавено изплащане на възнаграждения в общ размер на 950 хил. лв., като задължително ще бъде извършен последващ контрол.
Лазарова посочи, че напоследък хората, които се пенсионират, имат проблеми с оформянето на трудовите книжки, защото трудно откриват работодатели, при които са били наети преди 20 години. По този повод през 2014 са съставени 9 акта на работодатели, които не са предоставили документи. През тази година също има един съставен акт на заведение, а санкцията е 20 хил. лв.
През януари Инспекцията е извършила 100 проверки, като 23 са след предписания от предходни проверки. 20 са били жалбите на граждани, като най-често са за трудови възнаграждения и обезщетения. Констатираните нарушения през януари са 377, като 207 са по закона за здравословни и безопасни условия на труд и 170 по Кодекса на труда. Съставени са 10 акта за административни нарушения.