Между 6 и 19 лева варира размерът на средното рентно плащане в землищата от Русенско за пасища, мери и ливади, показват данните на Областна дирекция „Земеделие и гори“. Числата имат значение за собствениците на тези терени, които са предоставени за ползване от земеделски производители служебно, без да е подписван договор за рента или наем от двете страни.
Съгласно последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, до началото на кампания 2015 г., която започва от 1 март, земеделските производители, обработвали до миналата година непотърсени от собствениците им земеделски земи, добили популярност като „бели петна“, са длъжни да преведат рентите за тези имоти в извънбюджетните сметки на общините. В противен случай те не могат да кандидатстват в тазгодишната кампания.
Най-малко ще плащат ползващите пасища и мери в землищата на Писанец, Сеново и Смирненски - по 6 лева на декар. Най-скъпо излизат пасищата в Община Ценово, където цената за всички землища е 19 лева на декар.