Гражданите ще бъдат включвани за изказвания по време на заседанията на Общинския съвет на различни места в дневния ред, съобразно тяхната тематика, а не както беше досега в началото на следобедното заседание. Това предложение на група общински съветници за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет предстои да бъде гласувано на сесията на 26 февруари. С промяната се цели усъвършенстване на правната уредба, регламентираща изказванията на граждани, а за прилагането й не са необходими финансови средства. След въвеждането на промяната ще се постигне по-голяма гъвкавост при определяне на дневния ред на заседанията на Общинския съвет, се посочва в мотивите на съветниците.