„Децата и толерантността“ е новата кампания, която стартира сдружението „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“. Целта е да се обединят усилията на учениците, учителите, работещите с деца и младежи и организациите на гражданското общество за създаване на по-толерантна среда, обясняват от БРТИМ. Началото се поставя с он-лайн проучване сред учениците на възраст от 10 до 19 години за отношението на децата и младежите към толерантността. Анкетата ще се проведе от 16 февруари до 31 март, а след това ще има дискусия.