Първото общинско летище в България започва да прави първите си крачки. Кметът Пламен Стоилов внася в общинския съвет предложение да бъде избран управител на новата общинска фирма „Летище Русе“ ЕООД и тя да бъде вписана в Търговския регистър.
Очаква се шеф на аеропорта, който през декември бе прехвърлен от държавата на Община Русе, да остане досегашният му началник Николай Горчев.
За да може Общината да кандидатства за получаване на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка, която не е ползвана от 90-те години, са необходими средства за възстановяване на техническото състояние на летището и привеждане на летателното поле в съответствие с изискванията. На първо време ще бъде възстановена маркировката, ще се почисти тревата и ще се оборудва един спасителен автомобил. Затова Стоилов предлага общинският бюджет да направи 22 000 лева допълнителна парична вноска в дружеството.