Предстои приватизацията на два магазина за цветя - на Американското пазарче и в блок „Сердика“ на ул. „П.Д.Петков“, които бяха в баланса на „Паркстрой“, но сега са собственост на общината. Това предложение на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде гласувано на сесията на 26 февруари.
Данъчната оценка на имота на Американското пазарче е 39 474 лв. Той е двуетажна сграда с обща площ 259 кв.м, в която има търговска зала, цветарник, преддверие и санитарен възел, а на втория етаж канцелария.
Данъчната оценка на магазина в партерния етаж на бл. „Сердика“, който е с площ 49,46 кв.м и 2,41 идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, е 38 506 лв.