Бюджетът по програма „Спорт“ за тази година да е 520 000 лева, ще обсъди и гласува общинският съвет. Основният дял от 270 000 лева е предвиден за 5 клуба. Баскетболният „Дунав“ /мъже и жени/ трябва да получи 100 000 лева, футболният „Дунав“ - 100 000, волейболният - 20 000, а клубовете по лека атлетика „Дунав“ и „Локомотив“ - съответно 30 000 и 20 000 лева.
Други клубове, посочени с гриф „Високо спортно майсторство“, ще си разпределят 135 000 лева. Перото за състезания под егидата на Община Русе е 25 000 лева. Фондът за награди е 10 000 лева, като в резерв ще бъдат оставени още толкова. За ученически спорт ще бъдат изразходвани 70 000 лева.