Автомобилите вече няма да могат да минават годишен технически преглед без документ за платен данък. Досегашната практика да се правят компромиси е пресечена от онлайн система, която свързва Община Русе, КАТ и пунктовете за технически прегледи, съобщи кметът Пламен Стоилов.
Така при явяване на кола с неиздължени суми към местния бюджет тя няма да може дори да влезе в пункта за прегледи.
Нововъведението е част от мерките, с които Община Русе планира да повиши с 6% постъпленията от местни данъци и такси.