Лицата, на които се връчва званието „Почетен гражданин“, да не получават парична сума от 1000 лв., а званието да може да се отнема, предлага работната група, която изготви проект за изменение и допълнение на наредбата за символиката на община Русе. Мотивът по първото предложение е, че званието е акт на признателност за заслугите на личността и не бива да се оценява в пари. По другото предложение работната група изтъква, че при осъждане за умишлено престъпление от общ характер и поведение, което уронва доброто име на града, Общинският съвет трябва да отнема званието. С промените се дава възможност и на удостоения да се откаже от званието.
Другата промяна в наредбата се отнася за награда „Русе“. Работната група предлага да се редуцират разделите в област „Образование и наука“, като за цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование се дава една индивидуална награда, а за образователна институция или учителски екип - една колективна.
Наградата „Студент на годината“ вече ще се връчва в навечерието на 24 май, а не както досега на 8 декември. Целта е да бъде ползвана медийната кампания по оповестяване и набиране на номинации за награда „Русе“ за популяризиране и на наградата „Студент на годината“.
Предложените промени предстои да бъдат гласувани на сесията на 26 февруари.