Днес имаме най-многопартийния парламент и може би най-компромисния коалиционен кабинет. Друг е въпросът какъв е резултатът за хората от това.

Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев при откриването на Деветия редовен конгрес на синдиката.

"За 26 години се наложи да напиша 9 отчетни доклада. Едно беше характерно в тях - посочваха се проблемите, причините, мечтите и надеждите. Това, което най-много ме впечатли и това, от което най-много ме заболя, е как оптимизмът, надеждите и мечтите намаляваха с всеки следващ доклад", обясни д-р Тренчев.

Президентът на КТ "Подкрепа" подчерта, че за 26-те години на преход, синдикалната организация е единствената оцеляла в своята цялост организация.

Д-р Тренчев изрази разочарованието си, че бъдещето е твърде различно от онова, за което е мечтал в началото. "В последните години рухна надеждата ни и за един мирен свят. Едновременно с това, в глобален план и не само у нас, се извършва неолиберална революция, която унищожава устоите на капитализма, националната държава, масовото образование, всеобщото здравеопазване, свободния пазар и свободното предприемачество", заяви президентът на КТ "Подкрепа".

Според д-р Тренчев България днес е в състояние на победена страна след дълга и унищожителна война, загубила милиони от своето население, с драстично намален трудов и икономически потенциал, без обща кауза и потъпкан национален дух. Като един от основните проблеми на страната синдикалният лидер посочи това, че нивата на минималните работни заплати са по-ниски и от тези в държави от Третия свят. "1,5 млн. пенсионери и половин млн. инвалиди живеят в глад, лишения и тотална мизерия. Около 70% от българските граждани не разполагат с нормални доходи за издръжка", припомни президентът на КТ "Подкрепа".

"В момента са ясно очертани две световни тенденции – катастрофата, не кризата, на неолибералния модел и оспорването на еднополюсния свят. Като всеки модел, и неолибералният имаше своята религия, своите храмове за поколения, своите светии. В рамките на някакви 30 години се оказа, че това не е моделът, който може да осмисли живота на човека", каза още д-р Тренчев.