Новите технологии водят до намаляване броя на ръководните позиции в компаниите. Това показват данни от изследване „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики“. Според данните през 2019 г. в България ще работят близо 181 000 мениджъри. До 2028 г. обаче броят им ще намалее до малко над 174 000 или около 6 на сто от всички работни места в икономиката.
Вероятна причина за това може да бъде очакваното повишаване на икономическата ефективност, развитието и разпространението на информационните и комуникационните технологии и по-специално на електронните услуги, което ще доведе до намаляване на броя на ръководни кадри, коментираха експерти от социалното министерство, участвали в проучването.
В същото време все повече работни места в България ще изискват само средно образование. В края на периода броят на заетите ще достигне 2.051 млн., което спрямо 2014 г. е ръст от близо 83 000. Към 2019 г. обаче 130 000 висшисти ще заемат работни места, изискващи по-ниско образователно равнище, сочат прогнозите.
Според експертите резултатите от модела за прогнозиране все пак потвърждават, че университетската диплома е гаранция за по-лесни намиране на работа, тъй като през последните години се забелязва нарастваща тенденция в процентно отношение за увеличаване на приема и броя на завършващите висше образование. От друга страна, по-бавното нарастване на търсенето в икономиката на хора с висше образование, ще доведе до излишък от висшисти. Същите тенденции се наблюдават и в Европейския съюз като цяло.