Русенска фирма разработва система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия по европроект. Това съобщи координаторът на проекта Надежда Ангелова.
Началото е било поставено през март 2013 г., а в момента изграждането е на финален етап. Системата представлява самоходна понтонна конструкция, към която са монтирани четири турбини. При движение те са разположени над водната повърхност. След достигане на място с подходящо течение - например по река Дунав, системата се закотвя, а турбините се потапят във водата. Течението взаимодейства с хидрокинетичните колела, които се завъртат. Така хидравличната енергия от водния поток се преобразува в механична, а след това и в електрическа. Системата може да се използва и за изпомпване на вода за напояване.
„Целта на проекта е да докаже, че от естествено течение, каквото например е на Дунав, може да се извлича енергия, без да се изграждат бентове или други подобни строителни съоръжения“, каза Ангелова.
Системата вчера бе представена на форум в Русенския университет, в който участва и областният управител Стефко Бурджиев, който изрази увереност, че тази идея може да допринесе за борбата за ефективното използване на възобновяемите енергийни източници. Той поздрави авторите на разработката, която се реализира със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.