Две фирми искат да спечелят една от най-съблазнителните обществени поръчки на Община Русе - за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Русе в следващите пет години.
Първият кандидат е консорциумът „Чистота-Русе“, в който влизат три фирми: русенската „Скалар Еко“ и софийските „Астон сервиз“ и „Евро импекс“. Собственик на първата фирма е Ивайло Раднев, който има минимален дял и във втората. Третата е притежание на фирма „Евро инвестмънт консулт“, за която в информационната система АПИС няма данни.       
Всъщност историята на „Астон сервиз“ тръгна от Русе - с тази фирма Ивайло Раднев има голям опит в сметопочистването в региона и в момента се грижи за хигиената в 13 малки населени места на територията на община Русе, както и за Долапите, Средна кула и Образцов чифлик.
Вторият кандидат в търга е старозагорската фирма „Нелсен чистота“, зад която всъщност стои известният „Титан“, по-точно „Титан интернешънъл холдинг“ на бившите собственици Димитър Борисов и Иво Иванов. Тяхното акционерно дружество притежава 90% от старозагорската компания, а нейн управител е един от съдружниците във фирмата майка Иво Иванов.
„Титан“ и в момента отговаря за чистотата на Русе, но с фирмата „Титан АС“, чийто договор изтича на първи март. Не е ясно защо се налага този път холдингът да се бори за вкусната хапка от името на старозагорско дружество.
Максималната стойност на поръчката е 2 443 663 лева с ДДС годишно или 12 218 315 лева за целия период. При оценяването по-голяма тежест ще има техническата част - 55%, която ще се определя от стратегията за изпълнение на поръчката и рисковете, които могат да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на услугата. Останалите 45% ще зависят от предложената цена.
Тепърва общинска комисия ще се запознае с документите на кандидатите и ще им даде срок за отстраняване на неизправностите, ако бъдат открити такива. След това ще се гледат ценовите предложения и едва тогава ще бъде определен победителят. Краен срок за вземане на решение няма, но то ще излезе достатъчно рано, за да не се постави в риск хигиената на Русе, където на месец се извозват средно над 3000 тона отпадъци.