Въпреки значителното намаление на приходите през 2014 г., „Параходство БРП“ завършва миналата година с увеличена счетоводна печалба в размер на близо 1,9 млн. лева. Това става ясно от предварителния, неодитиран финансов отчет на дружеството, изпратен до фондовата борса.
Приходите от дейността на БРП намаляват през миналата година от 23,8 на 18 млн. лева. Въпреки това отчетеният финансов резултат е 1,889 млн. лева печалба при 1,361 млн. лева за 2013 година. Подобрението идва най-вече от увеличените приходи от дивиденти, които параходството е получило от печалбата на дъщерните си дружества. През миналата година те възлизат на 1,025 млн. лева, при 484 хил. лева за 2013 г.
2015 година започва с благоприятна навигационна обстановка, съобщава параходството. Нивото на реката се движи около и над нормалното за периода, без да достигат критични високи стойности. Поради сравнително топлото за периода време, замръзване на отделни участъци от реката няма регистрирано. Съдовете, работещи в долния участък на реката се товарят на пълно газене, докато за съдовете, пътуващи към Горен Дунав, ограниченията в газенето от 22 дм остана в сила.   Дългосрочна прогноза за навигационните условия по реката за следващите 2 месеца не може да се направи, но очакванията са да няма ледоход или замръзване на реката през тази зима, смятат от БРП.
Конфликтът Украйна-Русия през 2014 доведе до прекратяване на доставките по Дунав на суровини от украинските пристанища Рени и Измаил. По тази причина на речния пазар през втората половина на 2014, както и в началото на 2015 година, остана само един доминиращ товаропоток - този на зърната износ от България, Сърбия и Унгария.
През декември 2014-януари 2015 се забелязва слабо активизиране на износа на суровини от Украйна. В по-голямата си част това са въглища, които се транспортират за нуждите на населението и ТЕЦ-овете в България.