Инспекцията по труда проверява складовете на „Дунарит“, съобщи вчера на пресконференция шефката на контролната институция Ирена Николаева. Тя посочи, че условията на труд са на много добро ниво, цехът за утилизация на боеприпасите е нов, а учебната база отговаря на всички изисквания. Това е първата от предвидените за 2015 г. пълни проверки, които ще се правят на 6 месеца в предприятията, произвеждащи взривни вещества и боеприпаси, уточни Николаева.
Тя съобщи, че миналата година трудовите инспектори са извършили 1610 проверки, от които 488 са след дадени задължителни предписания. Трудовите злополуки са 48, като две са смъртни, посочи Николаева и припомни, че са били в строителна фирма и в комуналните услуги. Засечени са 14 работници без трудов договор. 6618 са констатираните нарушения, като 3705 са по здравословни и безопасни условия на труд, 2893 по Кодекса на труда и 20 в посреднически фирми, като основното е, че не се водят регистри на търсещите и устроените на работа. Съставените актове са 326 за 363 150 лв., 220 от тях са влезли в сила, а останалите се обжалват.
В две от проверените дружества е въведен специален режим на работа заради опасни съоръжения. Николаева каза, че през 2014 няма отстранени работници, а 33 машини и съоръжения са изцяло спрени от експлоатация.
Нямаме сигнал, на който да не сме реагирали, въпреки малкия брой инспектори, с които разполагаме, каза шефката на Инспекцията по труда в Русе Ирена Николаева, като уточни, че писмените сигнали са били 330, а приетите по телефона - около 300.