Паметните места, свързани с национално-освободителните борби в България, и ритуалите, с които се почитат героите, са темата на новия проект, по който работят четирима специалисти от русенския Исторически музей. Музеят е партньор на Института по етнология и фолклористика към БАН по проекта „Следите на героичното време“, който е подкрепен от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.
Изследователската и проучвателната дейност ще бъде концентрирана върху три основни направления, каза вчера ръководителят на проекта доц.д-р Николай Вуков. Участниците в екипа ще изследват и опишат мемориални места - паметни плочи, паметници, паркове, местности, свързани с борбите през периода 1867-1878 г. Освен това специалистите ще проучат гражданските ритуали, с които се изразява почитта към националните герои, както и музеите и историческите сбирки и колекции.
За двете години, през които ще се работи по проекта, ще издадем две книги - справочника „Места на памет за национално-освободителното движение“ и един цялостен корпус с название „Граждански церемониали и ритуали“, обясни Вуков. Освен това в рамките на проекта ще бъде подготвена и туристическа карта за паметните места в цялата страна. Така ще бъде подсилен практическият елемент в нашата работа, тъй като справочниците и картата ще бъдат достъпни за широка аудитория, допълни специалистът. С това български и чуждестранни туристи ще получат още по-добра възможност да планират свои културни и исторически маршрути в България, поясни той.