Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на кмета Пламен Стоилов за класирането по две от общо 4-те позиции на обществената поръчка за доставка на компютърни конфигурации и друго техническо и художествено-пространствено оборудване за Регионалния исторически музей по проекта за създаване на културно-туристически атракции.
КЗК се произнася във връзка с жалбите на двама от участниците в надпреварата - софийските фирми „Динакорд-България“ ЕООД и „Арка-Л.Т.Д“ ООД. „Динакорд“ оспорва първата позиция за доставка на оборудване, „Арка“- втората за доставка на художествено-пространствено оборудване и възразява срещу участието в класирането на „Тех-Нет“ ЕООД и „Крис Груп“ ЕООД.
По жалбата на „Динакорд“ КЗК споделя аргумента й, че в оценителната комисия няма експерт с техническо образование - електроинженер или инженер по информационни технологии, който компетентно да оцени офертите.
Жалбата на „Арка- Л.Т.Д“ ООД оспорва класирането, а КЗК излиза със заключението, че класираните „Тех-Нет“ и „Крис Груп“ по позицията за художествено-пространствено оборудване е следвало да бъдат остранени от участие, защото не са представили нито един договор за подобна доставка, нито пък референции за добро изпълнение. На тези основания КЗК връща процедурата с предписание Общината да се съобрази с мотивите й.
Вчера зам.-кметът Страхил Карапчански обясни, че Общината още не знае дали ще обжалва решението на КЗК, защото сега юристите й обсъждат възможностите. Общинските експерти обаче не смятат, че в оценителната комисия трябва да има компютърен специалист, защото в заданието има точни параметри, на които трябва да отговаря доставката. Общината не е съгласна, че е направила гаф и с класирането по втората позиция. КЗК казва, че „Тех-Нет“ и „Крис Груп“ е трябвало да бъдат отстранени, но Карапчански отговаря, че в самите условия такова изискване няма. И подчертава, че условията са били съгласувани с Управляващия орган на програма „Регионално развитие“ и Агенцията за обществени поръчки.
Зам.-кметът съобщи, че по първата позиция на първо място е класирана фирмата „Фактор-ТS“, а по втората - споменатата вече „Тех-Нет“. Това е същата фирма, която спечели рекламата по проекта „Аз, Градът“. Нейният собственик е Галимир Енчев, който притежава хотел „Космополитън“. „Крис Груп“, както вече стана ясно, също участва в класирането, но не е водеща в него.
По другите две позиции от поръчката жалби няма и предстои да се подпишат договори с победителите. Карапчански уточни, че едната печели „Арка-Л.Т.Д“ , а другата - варненската „Кейбъл Тех“.
Компютърното оборудване и софтуерът, за които е поръчката, ще позволят на посетителите да се потопят в света на отминали епохи, да потънат във виртуалния свят на изчезнали вече животински видове, да се забавляват с видеоигри, които ще имат и познавателен характер. Най-общо казано, целта е музейните експонати да оживеят.