Учреденото в края на ноември дружество „Бизнес парк Ветово“ ЕООД стигна до съд. Идеята за създаването му дойде от председателя на Общинския съвет във Ветово Бюлент Гайтанов, а целта на дружеството - да стопанисва и да се разпорежда с общинските имоти. До предложението за учредяването му пък се стигна, след като Гайтанов и част от съветниците изразиха мнение, че кметът Георги Георгиев управлява общинските имоти непрозрачно и некомпетентно.
Решението на Общинския съвет за учредяване на дружеството, което бе взето по време на изнесена сесия в курорта „Св.св.Константин и Елена“, обаче вчера бе обжалвано в Административния съд от кмета Георгиев. Според него то е незаконно и в противоречие на Закона за общинската собственост и Закона за публичните финанси.
Защитниците на идеята за новата фирма направиха  опит делото изобщо да не тръгне. То обаче тръгна, но бе отложено.
Както „Утро“ писа, общинските съветници решиха „Бизнес парк Ветово“ да придобие собствеността на около 2000 декара имоти от бившето военно поделение, които да отдава под наем и да се разпорежда със собствеността и приходите както прецени. За управител бе назначен бившият общински служител Пламен Пенчев. А за да тръгне да работи нормално, бе решено „Бизнес парк Ветово“ да получи 30 000 лева безлихвен заем от „Ветовска гора“, чийто прокурист е бившият зам.-кмет на Ветово Димитър Денев.