България и Румъния не успяха да извоюват повече компенсации за млекопроизводителите си, които търпят щети от руското ембарго. На Съвета по земеделие е било преценено, че все още няма криза в сектора и необходимост от извънредни мерки.
Двете съседни държави са поискали да бъдат приложени пет допълнителни мерки, съобразени с нашето производство, тъй като нашата страна не произвежда сухо мляко, което се компенсира от ЕС заради санкциите. Положително е само, че през декември миналата година бяхме сами в позицията си, че има криза в този сектор, а вече шест държави ни подкрепят. Съветът по земеделие ще заседава отново през март.
От пролетта на миналата година цената на млякото у нас постоянно спада и към ноември се е понижила с 14% спрямо януари. В официалната позиция на страната бяха предложения за въвеждането на експортни субсидии за сирена, включително българските бяло саламурено сирене и кашкавал, както и временна държавна помощ по отношение на производителите на мляко, за да се избегнат масови фалити и загуба на поминък в цели региони.