Производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите ще получат 232 млн. лева от предвидените общо 1,4 млрд. лева директни плащания. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева, която гостува в събота в Русе на конференция на Съюза на дунавските овощари. Кампанията за директни плащания 2015 е подобрена с много повече схеми. Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват по схемата за преразпределително плащане, която е нова.
Тази седмица към фермерите тръгват първите 950 милиона лева - директните плащания по СЕПП /Схемата за единно плащане на площ/ за 2014 г., заедно с останалите 30% от националните плащания за животновъди, каза министърът на земеделието. Танева увери овощарите, че в средата на месец февруари те ще получат средствата за специфична подкрепа по Схемата за подпомагане за качествени плодове и зеленчуци. Министерството имало уверението на Държавен фонд „Земеделие“ плащането да започне от 15 февруари.
От 5 до 27 февруари земеделските производители ще могат да подават документи за компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.
„Производството на български плодове и зеленчуци ще се подкрепя приоритетно през следващите години“, подчерта министърът. Според нея държавата трябва да развива земеделието си балансирано, диверсифицирано като вид производство, за да има достатъчно българска стока, която със сигурност се предпочита от потребителя. Тя обясни, че резултатите ще бъдат видими едва след няколко години.
Най-важното е политическите кабинети и ръководства, които се сменят в Министерството на земеделието и храните, да не излизат от пътя на дългосрочното развитие, поради конюнктурни или политически съображения, каза още Танева.
В рамките на посещението си в Русе тя проведе и среща със земеделски производители от областта. Фермерите споделиха притесненията си относно промените в Закона за данък върху добавената стойност, задължаващи ги да ивестират сериозни суми за отчитане на горивото във ведомствените си бензиностанции. Министър Танева увери, че решение по спорния казус ще бъде взето единствено с консенсус.