Предложено от прокуратурата и призналия се за каналджия Ахмед Я. наказание не се хареса на Русенския районен съд, който не одобри договореното споразумение. Съдът размаха пръст за това, че присъдата е минимална и прокуратурата не е взела предвид, че роденият в Германия турски гражданин Ахмед е опитал да прекара нелегално през границата 35 бежанци. В същото време беше предложено минималното наказание да е съпроводено от максималната по закон глоба.
Първоначално прокуратурата и каналджията се съгласиха на 1 година условна присъда, но по-късно склониха на 2 години. По закон каналджийството се наказва с 1 до 10 години лишаване от свобода, което може да бъде условно, а не ефективно, както и с глоба между 1000 и 3000 лева.
Съдът обаче реши, че и 2 години са неподходяща присъда, като посочи начина на организиране на превеждането - чрез срязване на въжето, с което е запечатан товарният отсек на камиона, както и честата смяна на тахошайбите с цел да не бъде установен моментът на спиране на автомобила. Дадена за пример бе подобна присъда на каналджията Кес Мехмед от близките дни, който за прекарване на четирима иракчани получи по-сурово наказание - 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок и 2000 лева глоба.
В конкретната обстановка в България, при наличието на бежанска криза, при гореописаните многобройни отегчаващи вината обстоятелства договарянето на подобно по размер наказание според съда не кореспондира с виждането на законодателя и очакванията на обществото за справедливост, посочи в мотивите си съдът и не одобри споразумението като върна делото обратно на прокуратурата.