В двудневно обучение се включиха представители на 35 неправителствени организации /НПО/ от Русенска област. По време на семинарите сдруженията натрупаха опит как да водят преговори и да търсят партньорство в лицето на местната власт и институциите. Те бяха запознати и с новите изисквания на оперативните програми за новия планов период 2014-2020 г. Предвижда се сдруженията да тестват наученото на практика, тъй като са планирани 8 работни срещи във всички общини на територията на областта. На тях обучените организации ще имат възможност да инициират партньорства и да обсъдят идеи за съвместни проекти за местно развитие.