Бабата-акушерка се радваше на голяма почит и уважение през вчерашния Бабинденв Тетово. Празникът започна в пенсионерския клуб, където гост на жените беше зам.-областният управител Станимир Станчев. Той подари на бабата традиционните кърпа, сапун и красив букет цветя и пожела на всички здраве и дълги години да бъдат заедно. След това жените извършиха обичая „миене на ръце“ на селския геран, а после хорото беше поведено от най-младата майка в Тетово. Празникът завърши в читалището с много танци инастроение.