От понеделник, 19 януари, 17 пощенски клона в Русенска област ще предоставят на граждани формуляри на данъчни декларации за физически лица и фирми, съобщиха от НАП-Русе. С тях ще могат да се вземат приложения и указания, както и Годишни отчети за дейност и Справки за окончателния размер на осигурителния доход. Eксперти от офиса на НАП в Русе са провели обучение на пощенски служители и те са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Обучените са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност да се ползват указания и попълнени образци на формулярите.
С достатъчно количества от документите разполагат местата за приемане на декларации в Русе, които са в Централна поща, Клон 1 на Централна гара, Клон 4 в блок „Вида“, Клон 5 в жк „Здравец“, Клон 12 на ул. „Мария-Луиза“, Клон 13 на ул. „Нови Сад“, Клон 15 на ул. „Григор Пърличев“ и Клон 19 в жк „Чародейка“. В региона декларации ще се приемат в пощите в Иваново, Ветово, Смирненски, Сл. поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 1,20 лв.
Всички, които изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги адресират до: Офис на НАП-Русе, ул. „Майор Атанас Узунов“ 19.