Само „ПСД-Русе“ е подала документи за участие в обществената поръчка за доставка на асфалт за общинските предприятия „Комунални дейности“, „Паркстрой“, „Спортни имоти“, „Обреден дом“ и „Русе Арт“. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. Дружеството е обединение от две фирми - „Техгруп“ ЕООД и „Пътинженеринг“.
Както „Утро“ писа, срокът за действие на поръчката е 36 месеца, а прогнозната й стойност - 650 000 лева или по 216 666 лева без ДДС всяка година.