Първото дарение за Регионалния исторически музей  през 2015 година - сватбена рокля от Чикаго, събуди интереса към сватбената тематика и у други русенци. По този повод русенският изследовател Хачик Лебикян подари сватбените свещи от венчавката на своите родители Тавит Лебикян и Веселина Казакова през 1941 г. Дарението включва още прибори от семейството, книги (ръководство за момата и момъка), поздравителни телеграми и картички за различни поводи. Хачик Лебикян предостави на музея и сватбени снимки на четири поколения, някои от които придружени с покани за сватба. Най-старата снимка е от 1905 г., а най-новата от 2003 г.