Изложбата „Байрон - разноликият гений на романтизма“, посветена на 225-годишнината на поета, е подредена във фоайето на библиотека „Любен Каравелов“. Най-старият експонат е тритомникът „Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов“, издадено през 1883 г. в Санкт-Петербург. В него стиховете на поета са в превод на Пушкин, Лермонтов, Фет и др. В експозицията може да се види и драматичната поема на Джордж Гордън Байрон „Манфред“ от 1919 г. в превод на Гео Милев, както и „Странстванията на Чайлд Харолд“ с илюстрации на Борис Ангелушев. От изложбата става ясно, че авторът на Рибния буквар Петър Берон е първият българин, който лично се е срещнал с английския поет във Венеция през 1823 г.