За 8 години от присъединяването на България към Европейския съюз до края на 2014 година в Русенска област са договорени за финансиране по оперативни програми проекти за 293 млн. лева. Това показват данните на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС у нас. Сумата изглежда внушителна, но броят на подписаните договори е едва 297. Още по-малко е числото на бенефициентите - едва 191. Очевидно да се вредиш за европейско финансиране не е толкова лесна работа.
Най-големите проекти нормално са на общини. Освен че имат капацитет да разработват такива проекти, те са облагодетелствани и от факта, че има оперативни програми, предназначени най-вече за тях - примерно по ОП „Околна среда“. Най-скъпият проект е за „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла“. Той е на стойност 40 млн. лева и още е в процес на изпълнение. Три от шестте най-скъпи европроекта са на Община Русе, която според регистъра има цели 25. Извън общините може да се отчете и изключителната активност в борбата за еврофинансиране на Русенски университет.
Реалният бизнес получава доста по-малък дял от европроектите, като най-значителни за него са одобрените проекти за повишаване на конкурентоспособността и технологично обновление. Тук по няколко милиона лева европари успяват да получат големи компании като „Монтюпе“, „Каолин“, „Витте Аутомотив“, „Полисан“, „Дунав прес“, „Топ мен“ и др.
Всъщност, от 297 одобрени проекта до момента са приключили само 167 на стойност около 102 млн. лева. Колко са действително дошлите от Европейския бюджет пари е трудно да се изчисли, тъй като при всеки проект процентът на финансиране е различен и варира между 10 и 50%. Според най-грубите сметки, реално изплатените средства от европейските фондове до момента са някъде между 70 и 80 млн. лева. Най-големият приключил проект е за рехабилитация на градския площад, за който бяха изплатени 7,86 млн. лева.