Пропуски и нарушения при издаване на превозни билети за транспорт на дървесина са извършени от регистрирани лесовъди на частна практика, съобщи Националната агенция по горите. Случаите касаят дървесина добита от поземлени имоти - собственост на физически лица, и вписани в дневниците на регистрирани обекти, в които тя постъпва, преработва се или се експедира.
При извършените проверки от служители на Регионална дирекция по горите-Русе е констатиран случай, при който в 25 броя превозни билети издадени от регистриран лесовъд, са установени несъответствия, като вместо 625,5 кубика общо дърва за огрев са отчетени едва 254.
За всички констатирани нарушения е сезирана прокуратурата.