Вчера беше последният ден, в който кандидати да доставят гориво на Областна администрация можеха да подадат своите оферти. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 000 лева без ДДС. Едно от важните условия в нея бе участникът да има бензиностанции, които да осигуряват доставката на различни видове бензин и на дизел на територията на всички областни градове и по основните пътни артерии, както и да са снабдени с апарати за безналично разплащане.
Офертите ще бъдат отворени на 12 януари.