Пострадал след трудова злополука през 2010 година все още чака съдебно решение на какво обезщетение може да разчита от работодателя си. Пожизненият инвалид поиска общо 162 510 лева компенсация за това, че останал без крак, докато изпълнявал трудовите си задължения. На първа инстанция му бяха присъдени 67 267 лева, но второинстанционните магистрати сметнаха, че пострадалият имат право на 35 446 лева. Решението може да се обжалва и пред Върховния касационен съд.
Мъжът бил общ работник във фирма в Свободна зона. В злополучния ден още сутринта той започнал да чисти миксера за бетон, като влязъл в самата машина. Предупредил никой да не доближава миксера, но въпреки това по време на почистването винтовият шнек се завъртял и откъснал левия крак на работника от коляното. Оказало се, че машината се задвижила, след като ел.техникът решил да провери предпазителите и включил главния прекъсвач на таблото, от което двигателят на миксера се задействал. Заради неописуемата болка работникът изпаднал в безсъзнание и след дълго лежане по болници и рехабилитации животът му коренно се променил. Той бил освидетелстван като 90% инвалид.
Още преди съдебните дела фирмата изплатила на пострадалия мъж 24 271 лева, но той претендира за по-голяма сума - 162 510 лева. Основната причина магистратите да не уважат неговия иск е фактът, че според тях самият той носи вина за трагичния случай. Съдът сметна, че пострадалият е проявил груба небрежност и е допринесъл за злощастния развой, защото подобни задачи като почистването на миксера за бетон той е трябвало да изпълнява под наблюдението и контрола на супервайзор, а не по собствено усмотрение.