Четири хидравлични колчета ще бъдат поставени на площад „Хан Кубрат“ с цел да се спре нерегламентираното паркиране на автомобили в района. Това каза зам.-кметът Наталия Кръстева и допълни, че колчетата вече са доставени и при по-подходящи метеорологични условия ще бъдат монтирани. Тя обясни, че те са подвижни и при аварийни ситуации ще могат да се скриват в земята. Две от тях ще бъдат поставени от страната на дрогерия ДМ, а останалите две в другата половина на площада, като при монтирането им няма да има нужда от разкопаване и по никакъв начин реновираните плочи няма да бъдат увредени. С тази мярка се цели правилата на движение да се спазват и да спрат нарушенията от страна на нагли шофьори, както и да се предпазят реновираните площи.