От тази година трудовите посредници ще издирват нерегистрираните безработни младежи по домовете и ще работят индивидуално с тях, съобщи пред „Утро“ директорът на дирекция „Бюро по труда“ Баки Солак.
В национален план задачата на експертите е да предложат подходяща работа на всеки млад човек, така че да не се отказват от нея.
От 1 януари Министерството на труда и социалната политика прие Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта. С помощта на всички имащи отношение към младежката безработица държавни и общински структури ще бъдат издирени отпаднали от училище пълнолетни, на които ще се разяснява ползата от регистрация в бюрата по труда.
Целта е на всеки да се обърне специално внимание и да бъдат оценени качествата и уменията му. При нужда ще осигуряваме психологическа подкрепа от медиатор, ще предлагаме още ограмотяване и професионална квалификация в специални курсове. Специални усилия ще положим за групата до 24 години, тъй като на тези младежи предстои започването на първа работа и те са най-уязвими на трудовия пазар. Парите за това идват от държавата, която тази година е предвидила много повече средства за младежката заетост, а работодателите ще им подсигурят работни места за шест месеца или една година, обясни Баки Солак.