Разходите за труд в България нарастват с 3.2% на годишна база през третото тримесечие на тази година, показват последните данни на НСИ. Силно увеличение, с 5.3%, има в индустрията. В строителството разходите за труд също нарастват бързо, с 4.3%. Най-слаб ръст се отчита в сектора на услугите, където трудът поскъпва с 0.9%.
По индустрии най-силно поскъпва трудът на служителите в публичния сектор. В държавното управление разходите за труд скачат с 8.0%, а в административните и спомагателни дейности с 6.7%. Сериозен спад на разходите за труд, с 16.3%, има в операциите с недвижими имоти.
Общите разходи за труд се формират от възнаграждението за един отработен час, което през третото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 2.6% спрямо третото тримесечие на 2013 г., а другите разходи като осигуровки нарастват с 5.7%.
Данните сочат, че трудът на българите поскъпва, не воден от растежа на икономиката и увеличението на добавената стойност в нея, а от държавната политика на доходите и осигуровките. Така ръстът на заплатите сериозно изпреварва темпа на растеж на икономиката, който за третото тримесечие е едва 1.5% на годишна база.
Производителността също силно изостава от увеличението на разходите за труд. Брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава само с 1.2% в сравнение с третото тримесечие на предходната година.
Покачването на цената на труда, което не почива на икономически фундаменти, прави българската икономика по-малко конкурентоспособна и намалява нейната привлекателност за инвеститорите.