60.2% от домакинствата в Русенско имат достъп до интернет в домовете си при средно 56.7% за страната, показват данните на Териториалното статистическо бюро.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на шесто място в страната след София, Добрич, Разград, Габрово и Благоевград. Русенска област заема втора позиция в рамките на Северен централен район, докато през 2013 година се нареждаше на първо място по този показател.
Спрямо 2013-а делът на жените, ползващи редовно интернет, нараства по-осезателно от този при мъжете. Значителни са различията при използващите интернет по образование. 86.5% от висшистите редовно сърфират в мрежата, докато сред хората с основно или по-ниско образование този процент е 34.
Една трета от хората с достъп до интернет - 30.2%, са го ползвали за контакт с държавната администрация или с местната власт, като това е доста повече от средния резултат за страната - 21%. Русе се нарежда на второ в Северен централен район и по този показател, като отново е изпреварен от националния шампион Разград, където стойността е 39.8%.
Данните от изследването показват, че значително нараства делът на хората, които пазаруват онлайн, за което допринасят и сайтовете за колективно пазаруване в страната, както и все по-атрактивните и изгодни оферти за пазаруване в интернет.