Само „Пътинженеринг“ АД е подало документи за участие в общинската обществена поръчка за реконструкция на кръстовище на събирателна улица в Индустриалния парк. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите вчера. Прогнозната стойност е за малко над 102 000 лева. Поръчката включва разширяване на събирателната улица и обособяване на допълнителни пътни ленти, както и тротоар с бордюри. От кандидата се изискваше да е член на Камарата на строителите в България и да разполага с финансов ресурс в размер на 50 000 лева за строителни материали и заплати на персонала. Имаше изискване за списък на изпълнените през последните пет години строителни обекти, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката.