Шест инженери и един ландшафтен архитект са избрани за изпълнители на авторския надзор и изготвянето на документацията при закриването и рекултивацията на старото сметище. За всяка от десетте части по изграждането на обекта изпълнителите ще получават по 65 лева на час без ДДС, като е определен и таван на сумата. Най-ниска е за част електро - не повече от 2600 лв., а най-висока за строително-конструктивната част и мониторинга - не повече от 25 000 лева без ДДС. Другите части при изграждането на обекта са земна основа, ВиК, геодезия и вертикална планировка, биологична рекултивация, биогаз и геология.
Както „Утро“ писа, до пет години старото сметище ще стане екологично чист район, а проектът на стойност 22,5 млн.лв. ще излекува най-голямата екологична рана на Русе - гудроновите ями вдясно от пътя за Николово, които съхраняват трупани с десетилетия отпадъци от нефтопродукти.