Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг по повод участие в пилотната фаза на проект „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании, за публичния сектор“, което ще се проведе на 20 декември, събота, от 15,00 ч в Пленарна зала. По този проект ще бъдат реализирани енергоспестяващи мерки на спортен комплекс „Дунав“, детска градина „Слънце“ и детски ясли №№ 8, 15, 16. Максималният размер на дълга е 1 384 923,36 лв. със срок на договора до 10 г. Той ще е безлихвен, без обезпечения, тъй като финансирането е за сметка на изпълнителя, и ще се погасява изцяло и само от реализираните икономии на енергия.
Заинтересованите лица могат да разгледат документацията след предварителна заявка на тел. 0882 935 722 от 15 до 18 декември включително в зала 3 в Община Русе. Лице за контакт: Никола Кибритев, изпълнителен директор на Сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе“.