Дисциплинарното уволнение на бившия главен архитект на Община Русе Симеон Рангелов бе отменено от Русенския административен съд.
Арх.Рангелов бе освободен със заповед на кмета Пламен Стоилов след решение на дисциплинарна комисия, свикана заради скандала около заведението „План Б“ на Красимир Даков. За него се водиха дълги съдебни спорове, след като Дирекция „Национален строителен контрол“, оспори статута на преместваемия обект и неговата законност и настоя той да бъде премахнат. Веднага след това становище се намеси и Окръжна прокуратура, която започна разследване на случая. Тогава кметът поиска оставката на главния архитект и след като не я получи, последва дисциплинарно уволнение за допуснати нарушения и уронване на престижа на Община Русе. Стоилов издаде и заповеди за премахване на заведението и навеса пред него.
Пръв делата по този случай спечели Красимир Даков. „План Б“ окончателно бе признат за преместваем обект от Върховния административен съд, а делото за навеса засега е решено в негова полза само на първа инстанция, но решението на русенските магистрати вероятно ще бъде потвърдено и от горната инстанция.
Вчера падна и заповедта за уволнението на арх.Рангелов, но решението на РАС подлежи на обжалване и тази възможност няма да бъде пропусната.
„Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът намира, че описаните в оспорената заповед деяния не представляват дисциплинарно нарушение, тъй като са част от преките служебни задължения на главния архитект. Законосъобразността и правилността на действията му се проверяват при оспорване на издадените от него административни актове и не могат да бъдат предмет на дисциплинарно производство“, пише в мотивите на съда.