Проектът за градска железница ще направи Русе съвременен европейски град. Това каза областният управител Стефко Бурджиев, като допълни, че голяма част от инфраструктурата е изпълнена. Необходимо е да бъдат проектирани и изградени четири или пeт железопътни спирки в зависимост от предпроектните проучвания, поясни той и допълни, че е подновил разговорите с управителя на програма „Джесика“ Мартин Заимов, откъдето може да се осигури 50% грант. Ние сме на етап възлагане на предпроектни проучвания и в края на предишния си мандат бях осигурил 40 хил. лева от Министерски съвет за извършването на това предпроектно проучване, но за съжаление следващият областен управител Венцислав Калчев не успя да го направи, каза още областният управител.
В много градове по света бързата железница, наричана още градска или работна, се използва ефективно като
алтернатива или допълнение на съществуващия градски транспорт
Предимството й е, че изисква минимални инвестиции (основно допълнителни гари и спирки, както и подвижен жп състав), тъй като релсовият път вече е изграден за целите на междуградския жп транспорт. От една страна, за разлика от метрото, градската железница не изисква прокопаване на подземни тунели или изграждане на естакади. От друга страна, железните линии са изолирани от пътната мрежа и позволяват развиването на сравнително високи скорости на придвижване. Развитието на такъв тип железница е все по-популярно поради нарасналата загриженост по проблемите с трафика, зависимостта от минерални горива, а също така и по екологични причини. Не е за пренебрегване и фактът, че са необходими все повече средства за придобиване, използване, поддръжка и паркиране на собствен автомобил.
Има разлика между лека, градска и крайградска железница, обясняват специалистите. Първата действа изключително в рамките на града и е алтернатива на метрото или конвенционалната железница. Има по-малък капацитет от тях и по-голям от останалия уличен транспорт. Докато другите две могат да обхванат както предградията, така и цялата област с възможност да стигат до отстоящи на 20 до 50 км населени места.
Русенската идея е за градска/работническа железница
Целта е съществуващата железопътна връзка да свърже Централна жп гара Русе с Източната промишлена зона, Индустриалната зона и Индустриалния парк, които се намират след кръговото на Дунав мост по пътя за Мартен и Силистра. В тези зони работят 3000 човека, които ежедневно се придвижват към работните си места с организиран работнически транспорт (автобуси, бусове), лични автомобили и таксиметров превоз.
Основният проблем при това придвижване е отсечката: кръгово кръстовище Дунав мост - кръгово Свободна зона - Индустриална зона КТМ - Мартен. Конфликтът тук е кръстосаният поток от пътници от Русе и Централна и Западна България, пътуващи от/към Тутракан и Силистра и товарният и пътнически трафик към ГКПП „Дунав мост“. При среден трафик преминаването през този възел е в рамките на 15-20 минути, а при тежки трафични и метеорологични условия от 30 до 150 минути.
Територията на Русе се разсича от южната жп линия, което е много добра предпоставка за развитие на бърза градска железница. Към момента на тази линия има три спирки: Централна жп гара, Товарна гара и гара Разпределителна. За изграждането на градската железница са необходими известни подобрения на съществуващата инфраструктура, но те изискват значително по-малко време и средства в сравнение с изграждането на нови съоръжения.
Предвижда се изграждането на допълнителни спирки
по маршрута на следните места: Кооперативен пазар, надлезът над бул. „Липник“, Дунав мост, Пристанище Изток, Свободна зона и КТМ 1 и 2. Подходът към тях ще е с наклон, за да се осигури по-достъпна среда за трудно подвижни граждани и инвалиди. По този начин се увеличава мобилността и на тези групи хора.
Достъпността до спирките ще става през електронни врати (турникети). Така ще се осигури ефективно органичаване на пътуващите без билет и ще се избегне необходимостта от кондуктори в мотрисните влакове. На спирките от страната на линията е възможно да се монтират стъклени перонни врати, за се избегне дискомфортът от въздушната струя на преминаващи влакове или неоторизиран достъп до перона.
Спирките ще имат видеонаблюдение, информационни табели и видеодисплей, като възможността за реклама по тях ще бъде допълнителен приход за управляващия орган. От изключителна важност е обвързването на новосъздадените спирки със съществуващия градски транспорт. Целта е местоположението и урбанистичната даденост да превърнат тези места в интермодални транспортни центрове. Реализирането на тези начинания може да позволи стартирането и експлоатацията на ефективна градска железница със следния маршрут: Централна гара - Кооперативен пазар - жп надлез „Петър Караминчев“ - Товарна гара - гара Разпределителна - Дунав мост - Пристанище Изток - Свободна зона - КТМ 1 и 2. Линията ще бъде
удобна за ползване от хората в голяма част от жилищните райони
на Русе, а чрез транспортни центрове ще бъдат свързани и южните квартали на града („Дружба“ и „Чародейка“).
Градската железница може да бъде развивана на няколко етапа. В началото маршрутът й ще бъде пилотен с оглед започване на същинската работа по градската железница. Вторият етап включва изграждане на връзка и спирка до Индустриалния парк през жп връзката за гара Изток. В следващия етап се планира затваряне на кръгов маршрут чрез крайречната жп линия, по-добро обслужване на пътниците от северните части на града, както и част от Западна промишлена зона. Четвъртият етап предвижда използването на съществуващата жп линия за довеждане на работещите от Иваново, Две могили и Борово до Русе. Като разширяване на тази идея може да се разгледа възможността за удължаване на линията за КТМ с 580 линейни метра и довеждане на железницата до Мартен в източна посока. По този начин ще се осигури алтернативен, сигурен и екологичен транспорт на работещи и ученици от това населено място.
Едно от безспорните предимства на този проект е бързият транспорт
Неконфликтността на жп транспорта, придвижването по собствена инфраструктура и по-високи скорости предполагат едно доста по-бързо придвижване и избягване на проблеми с трафика, особено в пиковите часове. Друг плюс е, че е екологичен транспорт. Единичният превоз за групи хора с железопътния транспорт предполага неизползването и/или ограничението на друг вид транспорт, с което значително се намаляват емисиите от вредни газове. Инфраструктурата е най-скъпият елемент на една градска железница, а в случая на Русе тя е налична. Изграждането на допълнителни спирки и тяхното свързване с друг вид транспорт, както и обособяване на интермодални транспортни центрове ще улесни придвижването на групи хора, а съобразеното с мобилността на трудноподвижни хора изграждане на тези центрове ще доведе и до разширяване на социалните групи, ползващи този транспорт. Прехвърлянето на пътници от автомобилен на жп транспорт ще облекчи натовареността на транспортните възли и пътища от републиканската пътна мрежа.
Впрочем не е необходимо да откриваме отново топлата вода. В много развити държави отдавна са се убедили в ползите от градската железница и залагат на нея, за да решат екологични проблеми и проблеми с трафика в големите градове. Русе може да си върне славата на пионер при въвеждането на новости с обществено значение. Идеята за градска железница е разработена в детайли, нужна е упоритост в търсенето на финансиране за осъществяването й. както и убеденост, че това е верният път.