Три пъти са излизали екипи на пожарната в събота заради затлачени със сажди комини и леки пожари, подпалени от предмети в близост до печки на твърдо гориво. Пламъците са потушени, преди да нанесат тежки поражения на жилищата.
По този повод от пожарната напомнят, че печките на твърдо гориво трябва да са разположени на не по-малко от 80 см от горими предмети или да се поставят стъклени или метални екрани. Стената зад печката не трябва да е облицована с горими материали, а под нея да има негорима подложка с прагове от трите страни за предпазване от искри и падане на въглени. Кюнците трябва да са стабилно закрепени, а вратичката на печката - затворена. За разпалване на камини и кюмбета да не се използва бинзин, спирт, нафта или голямо количество хартия, тъй като това може да възпламени саждите в комина.
Появилите се пукнатини по комините да се измажат, е другата препоръка на пожарната. Самите комини пък трябва да се почистят от сажди и в никакъв случай да не използват за димоотводи отдушници, вентилационни системи и други отвори.