Да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес е една от главните задачи, които си поставя Министерството на икономиката. Това заяви новият зам.-министър на икономиката Даниела Везиева вчера в Русе. Има доста подготвени документи за приемане в Народното събрание, свързани с хармонизация с регламентите на ЕС. Ще се започне с 1-2 лицензионни режима, по които ще се водят разговори с бизнеса, за да се постигне работещ механизъм, каза Везиева. Според нея увеличаването на минималната заплата и осигурителните прагове няма да се отрази отрицателно на бизнеса при условие, че общата тежест за него намалее.
На срещата, която беше открита от областния управител Стефко Бурджиев, зам.-министър Даниела Везиева представи Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г. Нейната цел е да идентифицира силните страни на българската икономика с потенциал за растеж. Като такива се определят: мехатроника и чисти технологии, информатика и информационни и комуникационни технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Везиева уточни, че ако ЕК не приеме стратегията, няма да разреши финансиране на заложените в нея дейности по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.