Випускниците на Русенския университет получават значително по-ниски заплати от завършилите същите специалности в София, Варна, Пловдив или Благоевград. Това сочи новата рейтингова класация на 51 български висши учебни заведения. Например най-високият осигурителен доход, на който се радват дипломанти от Русенския университет по специалността електротехника, електроника и автоматика, е 963.51 лв. В същото време младежи, завършили същата специалност, но в Минно-геоложкия университет в София, се осигуряват на 1189,03 лева.  
Внушителна е разликата между заплатите на младите специалисти по комуникационна и компютърна техника - тези с русенските дипломи получават солидните за града 854 лева, докато връстниците им от Техническия университет в София се радват на 1483 лева! Цели 700 лева повече от дипломиралите се в Русе получават специалистите по обществено здраве от Пловдивския медицински университет. Аналогични разлики има и между спецовете по информатика и компютърни науки, завършили в Русе и в Библиотекарския институт, пардон, университет! - 823.68 лв. срещу „софийските“ 1156.25 лева. С около 300-400 лева повече вземат абсолвентите по администрация и управление от Нов български университет и Техническия университет в столицата в сравнение с русенските випускници, с над 500 лева е по-висока заплатата на спецовете по общо инженерство, взели диплома от Минно-геоложкия.
В тази рейтингова класация има някои не съвсем коректно поднесени моменти, коментира ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев. Според него принципите и критериите в тази рейтингова система не са прецизирани и затова резултатите в част от модулите не отговарят адекватно на реалностите. Ако русенец завърши политически науки в Американския университет в Благоевград и се върне в Русе, дали ще получава заплата от 1304 лева, каквато е посочена за „американски“ випускник, или все пак ще взема „русенските“ 699.98 лева, запита риторично Белоев. При анкетирането и въобще при съставянето на критериите не са отчетени обективни обстоятелства като средните заплати в съответните градове и статусът на живот там, смята ректорът.
Многократно сме настоявали, че е необходимо при подобни изследвания и класации да се отчитат комплексните фактори в държавата, припомни той. И посочи, че модулът с осигурителния доход в рейтингите не е определящ, нито показателен за качеството на образование в университетите. Доказателство за това е фактът, че в програмната акредитация Русенският университет има пет специалности с оценка над 9 от 10 възможни точки, по реализация на пазара на труда показателите на неговите възпитаници също са повече от позитивни, а в раздела „Престиж сред работодателите“ специалността Материали и материалознание е на 41-ва позиция от 350 възможни.