Изменението в закона няма да спаси „Енерго Про“ да плаща заради опита на Е.он едностранно да налага на абонати корекции на сметки за ел. енергия. Поне засега. Състав на Русенския районен съд отново защити абонатите.
Както „Утро“ писа, по времето на Е.он започна една камара от дела, с която клиенти на енергодружеството обжалваха направените със задна дата корекции на сметките им за ток. Масово служители на дружеството обикаляха по адреси, констатираха, че електромерите отчитат с някакъв процент отклонение и после от Е.он начисляваха допълнителни сметки за ток за 6 месеца назад. За всяко домакинство корекциите имаха различно изражение, някои минаваха с по няколкостотин лева, за други бяха в хиляди. Най-тежко си патеха фирмите, чиито корекции стигаха до 5-цифрени суми. Всички, които обжалваха тези нови сметки, обаче печелеха в съда. И на практика енергодружеството, което междувременно беше купено от чешката „Енерго Про“, плащаше и съдебните разноски.
През юли тази година обаче депутатите тихомълком приеха изменения в закона за енергетиката, от които се очакваше да узаконят корекциите на сметки. Защото един от мотивите на съдилищата за отмяната им беше, че те са предвидени само в общите условия на фирмите, но не и в закона. Затова абонатите очакваха с ужас какво ще стане в съда, когато новите корекции стигнат дотам - дали измененията няма да ги принудят да плащат за ел. енергия със задна дата и без възможност за защита.
Оказа се обаче, че дори тези поправки в закона могат да бъдат заобиколени. Защото те пак противоречат на основен принцип в правото - двете страни по един договор да са равнопоставени.
Първото такова дело на абонат, който оспори наложената корекция на сметка по новите правила в закона, приключи отново в негова полза. В случая става дума за скромна на пръв поглед сума - 334 лева, но за едно семейство пенсионери сумата е дори огромна, а и въпросът е в принципа.
Съдът стъпи на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Според съдия Ивайло Йосифов, депутатите са допуснали сблъсък между нормите на два закона, които взаимно си противоречат. А в този случай трябва да се приложи нормата, която осигурява по-висока степен на защита на потребителите, както е записано в ЗЗП.
Освен това няма норма в закона, която да може да заобиколи основно изискване в правото: да плаща виновният. Не може да бъде наказван абонат, който няма представа от жички и дори не подозира, че електромерът отчита неточно, още повече когато той е заключен. А и на всичко отгоре е собственост на енергодружеството, което има задължението да се грижи за изправността му. Коригирането е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, става ясно още от мотивите на съда.
Дали решението ще е същото и когато мине през Окръжния съд, тепърва ще стане ясно. Факт е обаче, че то е първото. И окончателното становище на Темида ще се чака с повишено внимание както от „Енерго Про“, така и от абонатите.