Статия на преподавателя по история в СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ Николай Чакъров е публикувана в престижното руско списание „Общественные науки“, главен редактор на което е професор Евгений Вяземский. Статията на Чакъров е със заглавие „Анализ на първоизточника. Поглед отстрани. Историята на Русия през очите на учениците в чужбина“. В нея преподавателят споделя опита си от работата в час по тема, свързана с документи и спомени на руския инженер Вацлав Шидек за строителството на Кузнецкстрой. Чакъров представя сценария, по който той води урока със своите десетокласници, като ги провокира да разсъждават върху конкретните факти и върху чертите на епохата.
Статията на русенеца излиза в декемврийския брой на руското списание. Темата е била представена от Чакъров на есенната конференция на преподавателите по история в София, където е участвала и проф.Олга Стрелова от Далекоизточния държавен хуманитарен университет в Хабаровск. Проф.Стрелова била впечатлена от начина, по който русенският учител ангажира вниманието на гимназистите и предложила текста на Николай Чакъров на редколегията на изданието, в състава на която влизат и членове на Руската академия на науките.
Щастлив съм, че руските учени оценяват моя опит, казва Чакъров и се радва, че към текста руското издание е добавило илюстрации - графични рисунки и карти, които русенецът ще използва при следващите си уроци в Дойче шуле.