Изследователският проект „Руското присъствие в Русе“, по който работиха гимназистите от Дойче шуле заедно със своя преподавател по история Николай Чакъров, е намерил място в авторитетното руско списание „Преподаване по история и обществознание в училище“. В шестия брой за 2016 година редакторският екип е публикувал интересните факти и изводи, до които бяха стигнали учениците от 10 и 12 клас в училището с преподаване на немски език. 
Както „Утро“ писа, те бяха направили пълен преглед и описание на названията, свързани с Русия и Руско-турската освободителна война, но също и със Съветския съюз, които в града на Дунава са носили и носят и сега улици, жилищни блокове, училища, кинотеатри, хотели, ресторанти, сладкарници, медии. В списанието е публикувана и табличка, която посочва броя на руските наименования на обществени места, сгради и институции, като се вижда и колко от тези названия са сменени впоследствие. 
Публикацията е пореден приносен текст на русенския учител по история, който намира място в авторитетно задгранично издание. В момента Чакъров обмисля нов проект, който да осъществи заедно със своите ученици, които по този начин допълват знанията си за миналото и развиват вкус към историята.