Продължаващите оплаквания от лоши миризми от източните части на Русе, въпреки промбирането на смятаните за виновник за това жалузи на „Монтюпе“, станаха причина за нова санкция. Френската компания бе санкционирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите за това, че на мястото на запечатаните жалузи са се появили 12 вентилатора. Монтирането им обаче не било съгласувано с компетентните органи. Затова на 13 октомври „Монтюпе“ се сдоби с акт от екоинспекцията за 20 000 лева, който атакува в съда. Мотивите за обжалването на наказанието на френската компания бяха, че „инсталирането на вентилаторите не оказва въздействие върху околната среда“.   
Русенският районен съд обаче не сподели това тяхно убеждение и потвърди глобата. Решението може да се обжалва и пред Административния съд.
Монтирането на 12 вентилатора без преценка за допустимостта им може да доведе до неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха, които се отделят при производствения процес. Това е и в противоречие с основното правило, залегнало в директива на европейския парламент за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, съгласно което, когато „промените в дадена инсталация могат да предизвикат замърсяване, а компетентните органи трябва да бъдат уведомени за всички промени, които биха могли да въздействат върху околната среда“, категоричен бе съдът. Нещо повече - според магистратите е ясно, че миризмата е била усетена от хората с оглед на това, че в екоинспекцията са продължили да валят оплаквания и сигнали. Проверка на експерт от РИОСВ в близост до вентилаторите показала, че те се контролират от ключ, който от своя страна променя посоката на въртене на перките на вентилаторите и така въздушната струя може да се насочва навън или навътре.
За съществуването на своеволно монтираните вентилатори екоинспекцията всъщност разбрала по време на извънредна проверка през август.
„Трябва да се посочи обаче, че и от „Монтюпе“ положиха усилия, за да се реши проблемът. Подмениха мощности на пречиствателните съоръжения, направиха размествания и съдействаха“, заяви за „Утро“ директорът на РИОСВ Дауд Ибрям.
Не на последно място съдът отчете, че „Монтюпе“ не за първи път нарушава екологичното законодателство, а новопоставените вентилатори са монтирани на мястото на вентилационните жалузи, които са принудително запечатани от април със заповед на екоинспекцията. До промбирането им се стигна отново след нестихващи сигнали от граждани за неприятни миризми. Оплакванията за зловония идваха основно от кварталите „Здравец“ и „Възраждане“. За известно време жалбите спряха, но изненадващо, въпреки запечатването на жалузите, в последните месеци нетърпимите тежки миризми отново се усещат във въздуха.
Пломбирането на жалузите също стигна до арбитража на Темида. Русенският административен съд реши, че жалузите на „Монтюпе“ трябва да бъдат затворени, тъй като според РИОСВ градът е обгазяван с неприятни миризми именно оттам. Местните магистрати излязоха на 16 септември с решение, с което потвърдиха заповедта на екоинспекцията за затваряне на жалузите на хале 1 в завода. На 30 септември 2015 година, повече от година след решението на първа инстанция, е насрочено последното възможно обжалване на това решение. Окончателно по казуса ще се произнесе Върховният административен съд.
В жалбата си френската компания пише, че на 30 април по време на извънредна проверка от екоинспекцията е взета принудителната мярка за затваряне на жалузите. Според завода обаче няма измервания за вредни емисии във въздуха, а мярката е взета само въз основа на многобройни сигнали на русенци за неприятни органични миризми, без изобщо да има доказателства, че виновник за зловонията може да е някое друго предприятие. От „Монтюпе“ посочват, че резултатите от измерванията на изпусканите емисии показват, че заводът е отличник и никога не е надвишавал допустимите норми. Вентилационните отвори пък през повечето време на годината не изпускали въздух, напротив - през тях влизал въздух във халето. Затова от компанията се обърнаха към върховните съдии с молбата да отменят заповедта на РИОСВ. От завода поискаха и да им бъде разрешено предварително изпълнение - тоест, докато чакат решението на съда, да използват жалузите по предназначение. Нещо, което русенските магистрати не разрешиха.