Метални мрежи от вчера пазят от падащи парчета гражданите, които минават покрай рушащата се сграда на „Александровска“ 49. Обезопасяването е възложено от Общината на „Асто метал“, тъй като до момента собствениците на имота не са взели мерки, независимо от получените предписания и че години наред вземат наеми от него.
Триетажната къща с магазини е паметник на културата и е реституирана през 90-те години. Наследниците са шестима и очевидно не могат да се разберат за ремонта. Резултатът е, че от сградата падат пропукани архитектурни елементи, а закритият балкон е направо опасен.
Още през 2007 година Общината прави опит да принуди собствениците да обезопасят имота. Кметска заповед им разпорежда да направят ремонт, като се позовава на закона, според който те трябва да се грижат за доброто техническо състояние на имотите си. Наследниците на иначе красивата сграда обаче не предприемат никакви мерки.
През септември миналата година областният управител Стефко Бурджиев сформира междуведомствена комисия, която прави оглед на къщата. Нейното заключение е: мазилката е овлажнена и се отделя, каменните корнизи, фасадните елементи и еркерната част на прозорците се рушат и създават опасност за пешеходците. Експертите са категорични, че това състояние се дължи на факта, че сградата дълги години не е ремонтирана.
През октомври кметът Пламен Стоилов издава нова заповед до собствениците на „Александровска“ 49 с предписание за обезопасяване в срок от 2 месеца.
И този път обаче частниците нищо не предприемат. От преписката става ясно обаче, че само един от собствениците - Лъчезар Николов, проявява разбиране. Той уведомява Общината, че се е опитал да убеди останалите съсобственици да вземат мерки, защото в противен случай може да им излезе по-солено, тъй като подлежат на глоба. Освен това Общината би могла да забрани преминаването по тротоара, което пък ще блокира търговската дейност на магазините. Николов уведомява Общината, че сам не би могъл да осъществи ремонта, още повече че неговият дял в имота е едва 9%. И казва, че ще предложи на другите наследници да търсят възможности по „Красива България“.
При тази ситуация Общината предприема действия сама да обезопаси имота, а след това да си търси парите, които са около 8 хил. лева, от собствениците по съдебен път. Вчера кметът Пламен Стоилов заяви, че освен това ще бъде наложена и глоба.
Преди няколко години вече имаше такъв прецедент - след като собствениците на опасен имот на ул. „Паренсов“ не взеха никакви мерки, Общината го събори за своя сметка и заведе дело. За съжаление, то обаче още не е приключило, казаха запознати чиновници.