Реконструкция на Кръговото, изграждане на пешеходен подлез и обособяване на трета лента за автобуси по бул. „Цар Освободител“ стартира в петък с първа копка. Това е един от компонентите на най-стратегическия общински проект през последните 40 години - „Интегрирана система за градски транспорт“ на обща стойност близо 30 млн. лева.
Той предвижда да се улесни достъпът на обществения градски транспорт по един от най-натоварените булеварди, като кръгът на кръстовището се стесни и се обособи лента за автобусите. Изграждането на пешеходния подлез ще раздели автомобилния и пешеходния поток и ще повиши безопасността на движението. Ще бъде въведено гъвкаво управление на светофарните уредби с приоритетно пропускане на обществения транспорт. В средната ивица на булеварда е предвидено да се изградят велоалеи, а транспортните задръствания значително да намалеят.